Hur funkar det?

Såhär ökar vi din beredskap att klara 7 dagar vid kris


Du kan snart ha eget ansvar att klara en veckas krisläge.* Därför vill vi öka din förmåga att klara en kris. Stor som liten.

*Enligt förslag i Försvarsberedningens rapport publicerad 20 december 2017

Var smart!

Köp din KanKlara-KrisKasse för att öka krisberedskap om krisen kommer. Kassen är lätt och smidig så du kan gömma den i garderoben och hoppas på att din kasse aldrig behöver fylla sitt syfte. Hur ska man då kunna veta om det är kris eller inte och hur blir man informerad? Om höjd beredskap råder så meddelar regeringen detta via radio och TV. När det råder absolut högsta beredskap så används beredskapslarm, dessa fungerar även om staden skulle vara strömlös. Högsta beredskap innebär krig eller omedelbar risk för krig. När krisen kommer gäller det att var beredd och då kan det vara smart att ha en prepping lista som funkar som en handlingsplan, det vill säga hur man ska gå tillväga vid en krissituation. Det är också viktigt att alltid ha en överlevnadslåda i hemmet som innehåller bland annat proviant.