Varför är det bra att vara förberedd?

Varför är det bra att vara förberedd?

För dig som inte är en prepper eller har möjligheten att avsätta ett helt rum. För dig som inte orkat ta tag I det. KanKlara är för dig som vill öka förmågan att klara en samhällskris, stor som liten, på ett enkelt och tryggt sätt.

Vi vill öka din förmåga att klara ett krisläge som kan orsaka strömavbrott eller vattenbrist. Utan el är det svårt att laga mat, hålla igång kyl och frys, kommunicera via mobiltelefon samt ta emot samhällsinformation. Risken är stor att affärer och restauranger måste stänga omgående då varken lyse, kyldiskar eller betalningsfunktioner fungerar utan el.

Tyvärr slutar toaletterna att fungera på de flesta håll oavsett om det saknas el eller vatten. Begränsad eller ingen tillgång till, rent vatten ökar risken för uttorkning och smittspridning samt försvårar matlagning.

KanKlara-KrisKasse är resultatet av grundlig research och den hjälper dig att klara den första tiden vid en samhällskris. KanKlara-KrisKasse är det självklara komplementet till din brandvarnare och brandsläckare.  


Du kan snart ha eget ansvar att klara en veckas krisläge.* Därför vill vi öka din förmåga att klara en kris. Stor som liten.

*Enligt förslag i Försvarsberedningens rapport publicerad 20 december 2017


Såhär ökar vi din beredskap att klara 7 dagar vid kris


Var smart!

Köp din KanKlara-KrisKasse, öka din beredskap, göm den i garderoben och hoppas på att din kasse aldrig behöver fylla sitt syfte.